Produkt-portefølge


Belægning af metalliske basismateriale for supplement og udvidelse af specielle egenskaber på overfladen.
Gennem løn-belægning med  DICRONITE ® af metalliske komponenter bliver disse belagt med en lavfriktions- og/eller slitagebeskyttende-  og/eller korrosionsbeskyttende belægning. Der anvendes tyndfilmsteknologier, som ved lavtemperatur tilføjer egenskaber som basismaterialet ikke besidder. Belægningerne kan tilpasses de mange specifikke krav, der stilles til komponenterne: variabel hårdhed, friktionskoefficient, belægningstykkelse, korrosionsbeskyttelse, friktionsminimering og friktionsreduktion.