Specifikationer


biokompatibilitet

DICRONITE ® DL-5 er testet i.h.t. NAMSA Class 6  og godkendt.

I en Biokompatibilitätsstudie , som opfylder  I.S.O. 10.993, GLP, og TUV EN45001 standarder ,ogsom er udført hos NAMSA, blev det attesteret, at DICRONITE ® DL-5 opfyldte testkravene i USP Class 6 og i flere tilfælde var bedre end kravene.

DICRONITE ® DL-5 angribes ikke ved normal fremgangsmåde til sterilisation eller gammastråler.

* NAMSA = North American Science Associates, Inc.
* I.S.O. = International Standards Organization
* GLP = Good laboratory practice
*TÜV QS = TÜV Quality Standards
*U.S.P. = United States Pharmacopoeia

Ansøgninger med DICRONITE ® DL-5 er blevet godkendt/frigivet  af US- FDA og USDA.

 

 

RoHS

Overensstemmelseserklæring RoHS 2002/95/EF og 2002/96/EF og 2003/11/EF

Vi erklærer at vores belægning DICRONITE ® DL-5, er RoHS-kompatible og ikke indeholder bly, cadmium, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler eller polybromerede diphenylethere eller diphenylether eller diphenylether, octabromderivat Pentabromderivat  eller overskrider den i udkastet fra 01.09. 2004 definerede grænseværdi.


REACH

Med henvisning til REACH-forordningen Art.33 (2), bekræfter vi, at ingen af de særligt problematiske stoffer er indeholdt i vores belægning DICRONITE DL-5.
Vi ønsker også at understrege, at det af os benyttede wolframdisulfid  er  inert, ikke-giftige og ikke karziogen.

 

Military Specifications

DL-5 DICRONITE ® processen udføres i overensstemmelse med Military Specification DOD-L-85645A type 1.

Denne proces beskrivelse blev oprettet som et kvalitetssikringssystem værktøj til NASA og er stadig grundlaget for vores DICRONITE ® DL-5 coating.

Korrekt gennemførelse kan dokumenteres på hver opgave (CoC).


SAE AMS2530

Efter anmodning kan DICRONITE ® DL-5 udføres i overensstemmelse med
Aerospace Materials Specification 2530 - Tungsten Disulfide Coating, Thin Lubricating Film , Binder-less impingement Applied , forkortet AMS2530.