Motor- og transmissionskomponenter


DICRONITE® DL-5 er gennem adskillige år  på grund af sin lave friktionskoefficient blevet benyttet som slitagebeskyttelse i motor-  og transmissionskomponenter; Disse højtydende aggregater bliver derved beskyttet mod en for stor slitage ligesom ydelsen øges.
Når hårdheden af materialet ikke slår til, kann disse mangler udlignes  ved at benytte D+ og D++ belægningerne. Disse belægninger giver, hvis nødvendigt, derudover også en korrosionsbeskyttelse.