Medicinteknik


DICRONITE® DL-5 bliver benyttet indenfor det medicinske område for at lette bevægelsen mellen ikke smurte metaldele og udelukke kontamination fra smøremidler.

 

Paletten af indsatsmuligheder rækker fra åndedrætsventer til kirurgiske instrumenter og fra katetertråd til montageautomater for medicinske produkter i renrum.

 

DICRONITE® DL-5 er NAmSA class 6 godkendt og dermed biokompatibel.
Indsatsen af DICRONITE® DL-5 i  den levende menneskelig krop er afprøvet og godkendt i op til 30 min.